RIEVSIENAS

SIA, COMPOR no 2019. gada sāk ražot stikla šķiedras kompozītmateriala rievsienas. Rievsienas izmanto ūdens tilpņu krastu nostiprināšanai.

Projekts "Mašīnbūves Kompetences centra izveide"

SIA"COMPOR" īsteno pētniecības projektu Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

Projekts Nr. 1.2.1.1/16/A/003, Mašīnbūves kompetences centrs.

Pētniecības projekts Nr. 2.8 "Stiklšķiedras kompozītmateriāla fizikālo īpašību uzlabošana"

Pētījuma mērķis ir iegūt būtiski uzlabotu stiklšķiedras kompozīta materiālu ar jaunām fizikāli mehāniskajām īpašībām (stiepi, cietību, spiedi, stingumu) un paaugstinātu ugunsklasi, kā arī izstrādāt tā pilno tehnoloģisko ražošanas procesu.

ĒRGĻI, LATVIJA

Izstrādāts piekaramā tilta projekts pār Ogres upi.

FRANCIJA

Izgatavota tehniskā platforma ķīmiskai rūpnīcai.

RĪGAS FERTELIZER TERMINĀLS

Izgatavoti profili sienu latojuma rekonstrukcijai.

Image description text